Sleedoorn

  Vandaag naar Het Buytenpark in Zoetermeer geweest. Het Buytenpark is ruim 100 hectare groot en valt te verdelen in een westelijk deel dat uit 60 hectare begrazingsgebied bestaat en een oostelijk deel dat uit 40 hectare parkgebied bestaat. Een leuk gebied met verschillende begroeiing. Ik heb eerst een stukā€¦

Continue reading